Den, kdy lidstvo „přestřelilo“

Kopie staršího velmi zajímaveho rozhovoru ze stránek Věda pro život:

Co se stalo v úterý 19. srpna 2014? Běžné datum v kalendáři letošního roku vyznačuje zásadní okamžik pro člověka, aniž by si toho většina z nás vůbec všimla. Tento den lidstvo překročilo udržitelnou kapacitu Země a opět žije na dluh. Od úterý 19. srpna tohoto roku lidé spotřebovávají více zdrojů, než je naše planeta schopna regenerovat. Na to, jak se tzv. Den ekologického dluhu, který zavedla nevládní nezisková organizace Global Footprint Network, odráží i v našich životech, jsme se zeptali Mgr. Alexandera Ače, Ph.D., vědeckého pracovníka Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Kdy bylo poprvé uvedeno, že z hlediska ekologické stopy žije lidstvo „na dluh“?

Na ekologický dluh žijeme přibližně od poloviny sedmdesátých let minulého století, tedy již 40 let. Možná symbolicky je to rovněž období, kdy globální finanční dluh začal růst rychleji nežli reálný hrubý domácí produkt. Daní za tento dluh je výrazná a mnohdy nezvratná degradace životního prostředí pro nás i budoucí generace.

Pokračování textu

Reklamy
Rubriky: Zprávičky | 5 komentářů

Ještě jednou k minimální mzdě

Michal Rusek vytvořil dva zajímavé přehledy:

   
 

Rubriky: Visual economics | Napsat komentář

Minimální mzdy jako podíl průměrné mzdy

Graf je vše říkající.. ČR jako tradičně rovnostářská země je na chvostu Evropy??

  

Rubriky: Visual economics | 4 komentáře

Soudnička pro příznivce trestu smrti

V souvislosti se zrušením trestu v případu pana Nečesaného mě zajímají dvě věci:

1) jakou formu odškodného by příznivci trestu smrti navrhovali v případě, že by trest smrti byl v mezičase vykonán,

2) jakým termínem by označili výkon trestu smrti, který byl posléze zrušen… justiční vražda? Omyl? Likvidace (dle inspirace v KLDR)?

Rubriky: Zprávičky | 13 komentářů

Přehlížená energetická revoluce…

Patria.cz přetiskla velmi pozitivně formulovaný komentář ekonoma Noaha Smithe, který pokládá současný trend vývoje ceny baterií za počátek energetické revoluce. Dozvídáme se, že špičkoví výrobci baterií zaznamenali pokles ceny z 550 $ v roce 2011 až na 300 $ za kWh v současnosti, což je prezentováno jako stav jen krůček od stavu, kdy elektrická auta budou „plně ekonomicky srovnatelná s tradičními vozy“. Dále se dozvídáme, že investice do alternativních zdrojů jsou zpět u historických maxim a „náklady i zde prudce klesají“. Solární energie se prý někde může stát nejlevnějším zdrojem energie už v roce 2020. Levnější baterie a levnější solární energie údajně sníží závislost na fosilních palivech a dohromady tvoří jednu technologii. Na závěr je konstatováno, že „Nalézáme se ale na samém počátku exponenciální křivky a zpět už se nevrátíme.“. 
Pokračování textu

Rubriky: Ropný zlom | 2 komentáře

Utahujeme šrouby

Na iDnes píšou, že prej je konec skrývání. Že si stát najde, kde skutečně bydlíme. Tajemně uvádí, že „MF DNES má k dispozici jeho podrobný „věcný záměr“.“ Důvodovou zprávu, navrhované znění a ostatní dokumenty lze nalézt zde.

V textu článku lze nalézt mnoho zajímavého, mě zaujaly dva body:

1. „Změní se také situace nájemníků, kterým majitel bytu prostě zakázal zapsat si u něj trvalý pobyt.“ a „„Nová právní úprava umožní všem občanům, kteří mají nemovitost v užívání, aby na její adrese měli trvalý pobyt. Vlastníkovi stanoví povinnost umožnit přihlášení do nemovitosti,“ přibližuje náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.“. Zajímalo by mě, jak tato situace může ve stávající právní úpravě nastat – přihlašován trvalého bydliště probíhá tak, že nájemník se musí při přihlašování prokázat dokumentem, který dokazuje, že má užívací práco k dané nemovitosti, například nájemní smlouvu. Úřad Vás pak zapíše do evidence, vydá nový občanský průkaz a OZNÁMÍ majiteli nemovitosti, že jste se přihlásili. Majitel nemá nástroj, jak přihlášení k trvalému bydlišti zakázat. Naopak je na něm, aby dokázal, že v jeho nemovitosti nemáte užívací právo. Jediné, co majitel může udělat, je zneplatnit užívací titul – například výpovědí smlouvy.

Náměstek ministerstva vnitra toto neví? Předseda sdružení vlastníků toto neví?

2.  Ještě zajímavější informaci lze nalézt v boxu na straně. Píše se tam „pouze bezdomovci budou moci mít bydliště na radnici„. Jak úředník určí, že je ohlašovatel bezdomovec…?

Rubriky: Zprávičky | 9 komentářů

Komentář k Její svatosti Inflaci

Pan Bavor se zde krátce zamyslel nad tím, co způsobuje zvyšování kupní síly. A já se zamyslel také:

Není zde prostor na úplnost a zkusím to vzít relativně jednoduše. Osobně mám velmi rád takový pohled na ekonomiku, který nepoužívá peníze, ale objem zboží a služeb (ačkoli u služeb je slovo objem trochu nešikovné). Taková ekonomika je pak opakující se cyklus tří prostých kroků:
Výroba => distribuce vyrobeného => spotřeba.
– výroba je tady od toho, aby VYTVOŘILA HODNOTU*. Číní tak přeměnou výrobních faktorů v produkt.
– distrubuce je způsob, jakým se vyrobené HODNOTY rozdělí, tj. kolik komu.
– spotřeba je účelem celého řetězce a je praktické rozdělit ty, kdo HODNOTY spotřebovávají, na domácnosti a stát**. Část vyrobených hodnot se stane kapitálem a tedy výrobním faktorem používaným pro výrobu.

Pokračování textu

Rubriky: Zprávičky | 8 komentářů